Brand Guidelines

Visuelle retningslinjer

Den visuelle identiteten til Ecco IT består av logo, symboler, fonter, farger og bilder. Det er viktig for organisasjoner å fremstå visuelt likt i alle kanaler.
Designmanualen beskriver regler for bruk av designprofilen og skal dermed etablere og opprettholde en solid visuell identitet.

ecco-it_logo_u-slogan

vår flotte
logo

ECCO IT er et sterk navn. Det klinger godt, og det har en direkte relasjon til virksomheten. Det handler å sende og motta informasjon – altså kommunikasjon.

Logoen har rene og tydelige linjer og fremstår moderne, i tillegg med en form som står godt over tid. Logoen er tydelig, enkel å lese, og enkel i bruk på ulike flater.

logo_ramme1
Positiv logo
logo_ramme2
Negativ logo

Logo-
versjoner

Vi har valgt to farger i logo. En mørk gråblå farge, og en sterk og tydelig grønn farge. Fargene står i god kontrast til hverandre. 

Den gråblå fargen skaper trygghet, samtidig som den understreker profesjonalitet og tydelighet. Den grønne har til hensikt å vise at vi som selskap alltid er opptatt av utvikling, fornyelse, og at vi ønsker å ta vare på miljøet vårt. Sammen fremstår fargene rett og slett som i et slags perfekt samspill.

Positiv logo brukes på lyse flater, mens negativ logo brukes på mørke flater. Grønn «it» og symbol skal alltid være grønne

SAFE_ZONE
Sikkerhetsavstand = størrelse av "e" ( her kalt x )"
e=x
e = x

Logo-
plassering

Logoen er det viktigste basiselementet i vår overordnede visuelle fremtonging. Logoen skal alltid plasseres på en konsekvent og forutsigbar måte. Logoen bør som standard plasseres på en overflate uten forstyrrende elementer som tekst, grafikk og bilder.

Det er definert en sikkerhetsavstand på alle sider rundt logoen. Symbolet og skrifttypen i logoen har et satt størrelsesforhold, og skal aldri splittes opp eller strekkes i verken bredde eller høyde. Det er ikke tillatt å endre eller justere fargene.

ecco-it_slogan

Logo med
slogan

Et slagord er et slags løfte om hva merkevaren vår kan gjøre for kunden. Eller hva vi ønsker at merkevaren vår helst skal assosieres med. Vi har tenkt på et slagord som er presist og kortfattet. 

Et slagord som er enkelt å uttale, enkelt å huske, og som underbygger selve logoen og virksomheten vår. Slagordet sier noe om at vi er handlekraftige. At vi har et årvåkent blikk overfor krav til raske omstillinger i et marked i stadig endring. Det beskriver oss som jobber her. Det sier noe om hvilken holdning vi har til hverandre her på huset, våre kunder og andre relasjoner.

 Vi er alltid på ballen, og påskrudd i forhold til å finne de beste løsningene sammen for kundene våre. Kort og godt; vi er her for hverandre, og vi er her for deg.

Bruk av grafisk element

grafisk
mønster

Det grafiske mønsteret er en videreføring av symbolet som følger den nye logoen. Byggestenene i symbolet er satt sammen av noen enkle, men stramme symmetriske prikker og streker. Dette gir oss stor grad av fleksibilitet til å variere mønster etter behov uten at vi trenger å være fastlåst. Det gir oss et spennende uttrykk, som også kan benyttes som infografikk.

Tanken er også at mønsteret skal underbygge og forsterke det nye slagordet – always connected. Prikkene og strekene forbinder hverandre. Men også uten streker fremstår symbolet som en samling av data som går på kryss og tvers. Trådløst eller ikke. Det handler om deling av informasjon, kommunikasjon, operasjon, kontroll og samhandling på tvers av ulike systemer. Symbolet visualiserer at alt henger sammen med alt. 

farger

Enten man er det bevisst eller ei så tar vi mennesker avgjørelser på følelser. Om vi skaffer oss en livspartner, kjøper ny bil eller rett og slett skal ha oss noe mat. Ikke noe setter følelsene mer i sving enn farger. Farger er noe vi forholder oss til hver dag.

Vi mennesker blir mer og mer bevisste på design og farger etter som tiden går. Aldri før har det vært så viktig for oss som ønsker å vise igjen i markedet og ønsker å tilstrebe oss en viss profil, at vi har et bevisst forhold til hva farger kan gjøre for vårt etterlatte inntrykk.

farger-01

Hovedfarge Mørk Blå

Pantone 432C
C80 M61 Y49 K50
R47 G62 B72
#2e3d48

farger-02

Sekundærfarge Grønn

Pantone 376C
C57 M0 Y100 K0
R127 G188 B3
#7ebc03

støttefarger-01

Støttefarge Blå

Pantone 2925C
C77 M24 Y0 K0
R29 G154 B221
#1c99dd

støttefarger-02

Støttefarge Grå

Pantone 7543C
C45 M28 Y25 K5
R150 G163 B174
#95a2ae

støttefarger-03

Støttefarge Sort

Pantone 432C
C80 M61 Y49 K50
R47 G62 B72
#2e3d48

Fonter

Heue Haas Grotesk er hovedfonten til ECCO IT. Denne brukes i på headinger i kommunikasjons- og markedsmateriell. Heue Haas Grotesk er en del av Adobe-pakken og kan lastes ned her.

 

Fonten Open Sans brukes som brødtekst i headinger i kommunikasjons- og markedsmateriell. Den er og en del av Adobe-pakken. og kan lastes ned her.

I intern kommunikasjon som PowerPoint og andre presentasjoner brukes Arial.

neue_haas
Neue Haas Grotesk
open_sans
Open Sans
arial
Arial

Merkantile trykksaker

Visitt
Visittkort
Lag 4
Brevark A4
Lag 3
Konvolutt C4
Lag 2
Konvolutt C5
Lag 1
Konvolutt E65

E-post signatur

Powerpoint

Kommunikasjon

Vi skal være tydelige og enkle i språket. Ikke bruke masse unyttige og vanskelige ord. Det handler om å snakke slik at folk forstår.

Snakk om en ting om gangen. Ha et hovedbudskap som appellerer til kundens utfordringer/problemer. Vi kan ikke selge alle tjenestene på en gang.

Annonser

Profilannonse
Profilannonse
Profilannonse
Referanseannonse
Referanseannonse
Referanseannonse

T-skjorte